Financieringsvormen

Ligt uw spaargeld te slapen op de bankrekening? Bespreek dan uw mogelijkheden als professional voor het aankopen van een pand voor commercieel verhuur. Noordfin begeleidt in vastgoedhypotheken ten behoeve van beleggingspanden. 

De structuur van de vastgoed financiering-sector is in de achterliggende jaren mede onder invloed van de crisis en de aangescherpte regelgeving behoorlijk veranderd. Gelukkig zijn er een aantal (nieuwe) interessante partijen actiever geworden in de vastgoed financierings-sector.  Niet elke financieel adviseur heeft directe ingangen tot vastgoedfinanciers, Noordfin heeft nauw contact met verschillende partijen (ook in Duitsland). Een vrijblijvende quickscan maken we graag voor u.

We hebben de mogelijkheden uw casus bij verschillende partijen voor te leggen. Het betreft hier zowel vastgoed voor eigen gebruik als commercieel vastgoed. In de steden Groningen, Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen, Assen, Hoogeveen en Emmen focussen we ons bijvoorbeeld op het  financieren van bedrijfspanden, woningen, appartementen, studio's en kamerverhuur voor studenten. 

Gezien de wet en regelgeving (Basel akkoorden) kunnen de banken in verhouding minder geld uitzetten dan voorheen. De markt trekt enigszins aan maar dat neemt weg dat er nog streng wordt gekeken naar de huidige portefeuille. Mocht u klachten hebben over u huidige financier of is uw huidige financier de boosdoener, dan kunnen we uw casus screenen. Zoals elke financieringsaanvraag is dit een stuk maatwerk wat we kunnen leveren. 

Noordfin inventariseert graag mee naar een gewenste financieringsconstructie. We staan aan de kant van de ondernemer, maar hierbij weten we min of meer ook wat de eisen zijn van banken of andere financiers. Wij mogen ons de spil tussen ondernemer en financier noemen. Zoekt u bijvoorbeeld kapitaal voor een kansrijke investering of zoekt u naar een herfinanciering van uw bestaande lening of hypotheek?  

Bij een herfinanciering kijken we met u naar uw financiële huishouding om vervolgens gunstige voorwaarden bij dezelfde of een alternatieve financier te bewerkstelligen.


Zoveel mensen, zoveel ideeën. Voor beginnende ondernemers kunnen wij iets betekenen. Noordfin kan u begeleiden bij het opstellen/bijwerken van de prognose, het opzetten van uw ondernemingsplan en met het indienen van de aanvraag bij verschillende partijen. Over het algemeen zijn dit financieringen tot circa €150.000,-.

Bij het financieren van een start-up zijn er normaliter weinig zekerheden en veel risico's voor de financier. Des te belangrijker is het om in samenwerking met Noordfin het plan uit te stippelen. Hierbij kijkt de adviseur vanuit de ondernemer en vanuit de beoogde financier om tot een goed businessplan te komen. Let wel, een aanvraag dien je maar een keer in, deze moet naar behoren zijn omdat er meestal geen tweede kans wordt gegeven door een geldverstrekker.
We kunnen een gratis format leveren om uw businessplan te laten schrijven. We kunnen tegen een scherp tarief ook een groot deel van het werk uit handen nemen. 

Werkkapitaalfinanciering is een flexibele vorm van krediet dat de ondernemer kan verkrijgen op basis van onderpanden zoals debiteuren en voorraden. Een percentage van de voorraad kan bijvoorbeeld gefinancierd worden waarbij de voorraad als zekerheid dient.

Deze vorm van financieren is gericht op de huidige omzet of de huidige voorraad, in tegenstelling tot andere financieringsvormen. Hierbij ligt de nadruk meer op historie. 

Hoe frustrerend is het om niet te kunnen ondernemen omdat uw klanten te laat betalen. Het is voor veel ondernemers een probleem van alledag. De kosten lopen door en het te ontvangen bedrag loopt op of zakt te langzaam terug. Debiteurenfinanciering is een concrete oplossing. Bij deze vorm van financiering kunt u vrijwel onmiddellijk na facturatie beschikken over 70 tot 90 procent van het openstaande factuurbedrag.

Dit kan middels de vorm van factoring of andere alternatieve methodes. Voor alle sectoren is een oplossing. Er zijn meerdere constructies mogelijk, bijvoorbeeld per factuur beslissen of de gehele debiteurenportefeuille laten factoren door een professionele organisatie. Noordfin kan u begeleiden bij de juiste keuze. 

Leasing is een prima oplossing voor het financieren van een machine, (medische) apparatuur of een ander bedrijfsmiddel dat u niet in eenmaal wilt of kunt aanschaffen. Middels leasing spreidt u de kosten tussen de 12 en 96 maanden. Het is een soort huren, waarbij men 2 verschillende vormen kent; operational lease en financial lease.

Het moderne crowdfunding wordt steeds populairder als financieringsmethode. Met crowdfunding faciliteren we financiering voor ondernemers. Het MKB is de motor van de economie en vanuit deze methode wordt het MKB gestimuleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door duizenden investeerders. Met crowdfunding profiteren de investeerders van een hoog rendement en worden de dromen van ondernemers realiteit!

Noordfin heeft veel ervaring met het opstellen van een professionele pitch waarmee uw bedrijf optimaal wordt gepresenteerd . Deze pitch is uitermate belangrijk bij het ophalen van geld van investeerders en financiers. Crowdfunding is een goede marketingtool om u bedrijf te promoten. Er is keuze uit meerdere platforms, waarbij elk platform zijn eigen voorwaarden kent. 

Een investeerder kan een deel van uw aandelenkapitaal aanschaffen of u een bepaald bedrag uitlenen. 
Voordeel is de directe lijnen die u hebt met met deze investeerder en het feit dat hij mee kan denken op managementniveau. Wij hebben een lijst van investeerders die we kunnen aanspreken om uw pand of investeringen te financieren. Investeerders worden bijvoorbeeld ingeschakeld bij exponentiële groeimogelijkheden van bedrijven of bedrijven die problemen hebben met de bank. Een investeerder kan voor een (tijdelijke) herfinanciering zorgen om de balans weer in evenwicht te krijgen na het afkopen van de bankfinanciering. Hierin kan Noordfin een cruciale rol spelen. 

Voor de detailhandel kan omzet die in de toekomst gemaakt wordt, omgezet worden in geld.
 Via deze manier wordt een vast percentage van uw toekomstige pin omzet afgekocht en dit voorziet in de vorm van een financiering. Gedurende een nader af te spreken periode wordt een vast percentage afgelost van uw dagelijkse pin omzet. 


De afbetaling is daardoor flexibel en zonder vaste betalingstermijn. Als uw pin-omzet op een dag hoog is, betaalt u meer af. Is uw pin-omzet laag of nul, dan betaalt u minder of helemaal niets. Voor moeilijk financierbare branches (zoals horeca) biedt dit mooie mogelijkheden.

Naast de pin-financiering kunnen we u begeleiden bij een financiering gekoppeld aan een webshop.