Financieringsvormen

Ligt uw spaargeld te slapen op de bankrekening? De historisch lage spaarrente brengt u misschien ook op ideeën. Bespreek dan uw mogelijkheden als professional voor het aankopen van een pand voor commercieel verhuur. Noordfin begeleidt in vastgoedhypotheken ten behoeve van beleggingspanden. Wij hebben aanstellingen bij een tal van vastgoedbanken en alternatieve financiers.

De structuur van de vastgoed financiering-sector is in de achterliggende jaren mede onder invloed van de crisis en de aangescherpte regelgeving behoorlijk veranderd. Gelukkig zijn er een aantal (nieuwe) interessante partijen actiever geworden in de vastgoed financierings-sector.  We maken graag een vrijblijvende quickscan of een rendementsberekening voor u.

We hebben de mogelijkheden uw casus bij verschillende partijen voor te leggen. Het betreft hier zowel vastgoed voor eigen gebruik als commercieel vastgoed. U kunt denken aan de Noorderlijke steden zoals Groningen, Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen, Assen, Hoogeveen en Emmen, maar ook de kleinere steden en dorpen zijn financierbaar. We focussen we ons financiering van bedrijfspanden, horecapanden, combinatiepanden, woningen, appartementen, studio's en kamerverhuurpanden. 

Betaald u een te hoge rente of wilt u bijvoorbeeld geld liquide maken voor andere investeringen? Oversluiten van hypotheken of financieringen is via ons goed mogelijk. Vanuit nauwkeurige berekeningen kunnen we vrijblijvend een inschatting maken welke opties gunstig zijn voor u. Mocht u klachten hebben over u huidige financier of wil uw huidige financier de financiering opzeggen, dan kunnen we uw casus screenen. Zoals elke financieringsaanvraag is dit eveneens maatwerk wat we kunnen leveren. 

Noordfin inventariseert graag in de zoektocht naar de gewenste financieringsconstructie. We staan aan de kant van de ondernemer, maar hierbij weten we min of meer wat de eisen zijn van banken of andere financiers. Wij mogen ons de spil tussen ondernemer en financier noemen. 

Zoveel mensen, zoveel ideeën. Voor beginnende ondernemers kunnen wij iets betekenen. Noordfin kan u begeleiden bij het opstellen/bijwerken van de prognose, het opzetten van uw ondernemingsplan en met het indienen van de aanvraag bij verschillende partijen. We kunnen hierbij samen optrekken met uw accountant of boekhouder. Over het algemeen zijn dit financieringen tot circa €150.000,-.

Bij het financieren van een start-up zijn er normaliter weinig zekerheden en veel risico's voor de financier. Des te belangrijker is de inhoud van het businessplan. Hierbij kijkt de adviseur met een helicopterview naar de ondernemer, cijfers en naar de voorwaarden van de potentiële financier. Heeft u bijvoorbeeld nagedacht over een strategie, trends, kansen in de markt,  bedreigingen en risico's? Let wel, een aanvraag dien je in principe maar één keer in, deze moet naar behoren zijn.
We kunnen u een gratis format leveren om uw businessplan te laten schrijven. We kunnen tegen een scherp tarief ook een groot deel van het werk uit handen nemen. 

Werkkapitaalfinanciering is een flexibele vorm van krediet dat de ondernemer kan verkrijgen op basis van onderpanden zoals debiteuren en voorraden. Een percentage van de voorraad kan bijvoorbeeld gefinancierd worden waarbij de voorraad als zekerheid dient.

Deze vorm van financieren is gericht op de huidige omzet of de huidige voorraad, in tegenstelling tot andere financieringsvormen. Hierbij ligt de nadruk meer op historie. 

Hoe frustrerend is het om niet te kunnen ondernemen omdat uw klanten (te) laat betalen. Het is voor veel ondernemers een probleem van alledag. De kosten lopen door en het te ontvangen bedrag loopt op of zakt te langzaam terug. Debiteurenfinanciering is een concrete oplossing. Bij deze vorm van financiering kunt u vrijwel onmiddellijk na facturatie beschikken over 70 tot 90 procent van het openstaande factuurbedrag.

Dit kan middels de vorm van factoring of andere alternatieve methodes. Voor alle sectoren is een oplossing. Er zijn meerdere constructies mogelijk, bijvoorbeeld per factuur beslissen of de gehele debiteurenportefeuille laten factoren door een professionele organisatie. Noordfin kan u begeleiden en adviseren bij de juiste keuze. 

Van kantoorartikelen tot Shovel. Leasing is een prima oplossing voor het financieren van een machines, (medische) apparatuur of een ander bedrijfsmiddel dat u niet in eenmaal wilt of kunt aanschaffen.  
Middels leasing spreidt u de kosten tussen de 12 en 96 maanden. Het is een soort huren, waarbij men de 2  welbekende vormen kent; operational lease en financial lease. 

Het moderne crowdfunding wordt steeds populairder als financieringsmethode. Met crowdfunding faciliteren we financiering voor ondernemers. In 2020 meerdere successen behaald op dit vlak. Het MKB is de motor van de economie en vanuit deze methode wordt het MKB gestimuleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door duizenden investeerders. Met crowdfunding profiteren de investeerders van een hoog rendement en worden de dromen van ondernemers realiteit!

Noordfin heeft veel ervaring met het opstellen van een professionele pitch waarmee uw bedrijf optimaal wordt gepresenteerd . Deze pitch is uitermate belangrijk bij het ophalen van geld van investeerders en financiers. Crowdfunding is een goede marketingtool om u bedrijf te promoten. Er is keuze uit meerdere platforms, waarbij elk platform zijn eigen voorwaarden kent. 

Een investeerder kan een deel van uw aandelenkapitaal aanschaffen of u een bepaald bedrag uitlenen. Dit kan in sommige gevallen aflossingsvrij. Voordeel is de directe lijnen die u hebt met met deze investeerder en het feit dat hij mee kan denken op managementniveau. Wij kunnen uw propositie voorleggen bij verschillende investeerders. Investeerders worden bijvoorbeeld ingeschakeld bij exponentiële groeimogelijkheden van bedrijven of bedrijven die problemen hebben met de bank. Een investeerder kan voor een (tijdelijke) herfinanciering zorgen om de balans weer in evenwicht te krijgen na het afkopen van de bankfinanciering. Hierin kan Noordfin een cruciale rol spelen. 

Voor de detailhandel kan omzet die in de toekomst gemaakt wordt, omgezet worden in geld. Via deze manier wordt een vast percentage van uw toekomstige pin omzet afgekocht en dit voorziet in de vorm van een financiering. Gedurende een nader af te spreken periode wordt een vast percentage afgelost van uw dagelijkse pin omzet. 

De afbetaling is daardoor flexibel en zonder vaste betalingstermijn. Als uw pin-omzet op een dag hoog is, betaalt u meer af. Is uw pin-omzet laag of nul, dan betaalt u minder of helemaal niets. Voor moeilijk financierbare branches (zoals horeca) biedt dit mooie mogelijkheden.

Naast de pin-financiering kunnen we u begeleiden bij een financiering gekoppeld aan een webshop.